Mūsu adrese:

Krišjāņa Valdemāra iela 11, Cēsis, Latvija, LV-4101

+371 26665483, +371 29177093

Mūsu adrese:

Krišjāņa Valdemāra iela 11, Cēsis, Latvija, LV-4101

Pakalpojumi

Projektēšana, izbūve un apkalpošana.

• Ugunsdrošība

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas pamatfunkcija ir piefiksēt un paziņot par ugunsgrēka iespējamību – dūmu, augstas temperatūras vai uguns klātbūtni aizsargājamajā objektā.

• Apsardze

Apsardzes sistēma nodrošina tūlītēju informācijas nodošanu kādai personai vai apsardzes firmai gadījumā, kad ir notikusi neautorizēta iekļūšana apsargājamajā objektā. Šīs sistēmas dod iespēju ikvienam justies droši par savu īpašumu.
Šo sistēmu ir iespēja savienot ar datorprogramām, piekļuves kontroles sistēmu, videonovērošanas un ēkas vadības sistēmu. Savienojot sistēmas kopā, iegūst to efektīvāku pielietojumu.

• Apziņošanas sistēma

Iekštelpās kur uzturas liels skaits cilvēku, vajag nodrošināt skaidru un nepārprotamu automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas un apskaņošanas sistēmu, jeb veidu kā paziņot telpās esošajiem cilvēkiem par nepieciešamību evakuēties.

• Pieejas kontrole

Piekļuves kontroles sistēma ir uzskatāma par vienu no efektīvākajām doršības sistēmām. Tā spēj aizsargāt objektu un sekot līdzi cilvēku plūsmai pa teritoriju, ēku vai telpām, kas ir aprīkotas ar šīs sistēmas elementiem. Šāda sistēma sadala piekļuvi telpām, ēkām un citām teritorijām pēc lietotāju grupām, kuras nosaka ar datorprogammas palīdzību.

• Videonovērošana

Videonovēršanas sistēmas nodrošina kompleksa, ēkas vai citas apsargājamas teritorijas ar pastāvīgas vizuālās kontroles palīdzību 24 stundas diennaktī, tās palīdz sniegt informāciju par nozieguma izdarīšanas vietu, apstākļiem un personām un ato ārējām pazīmēm, kas palīdz atbildīgajām iestādēm strādāt efektīvāk to notveršanā.

• Automātika

Ēkas vadības sistēma, ēku, kompleksu vai tikai ofisa strukturizēta kabeļu sistēma, kas nodrošina visa tipa signālu pārraidi. Tas ietver skaņas, informācijas un video signālu pārraidi.

Top