Mūsu adrese:

Bērzaines iela 40, Cēsis, Latvija, LV-4101

+371 26665483, +371 29177093

Mūsu adrese:

Bērzaines iela 40, Cēsis, Latvija, LV-4101

PAKALPOJUMI

Projektēšana Izbūve Apkalpošana

• Ugunsdrošība

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas pamatfunkcija ir piefiksēt un paziņot par ugunsgrēka iespējamību – dūmu, augstas temperatūras vai uguns klātbūtni aizsargājamajā objektā.

• Apsardze

Apsardzes sistēma nodrošina tūlītēju informācijas nodošanu kādai personai vai apsardzes firmai gadījumā, kad ir notikusi neautorizēta iekļūšana apsargājamajā objektā. Sistēma dod iespēju ikvienam justies droši par savu īpašumu. To ir iespēja savienot ar datorprogramām, piekļuves kontroles sistēmu, videonovērošanas un ēkas vadības sistēmu. Savienojot sistēmas kopā, iegūst to efektīvāku pielietojumu.

• Apziņošanas sistēma

Iekštelpas, kur uzturas liels skaits cilvēku, jānodrošina ar skaidru un nepārprotami saprotamu automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas un apskaņošanas sistēmu. Tas ir drošs veids kā paziņot telpās esošajiem par nepieciešamību evakuēties.

• Pieejas kontrole

Piekļuves kontroles sistēma ir uzskatāma par vienu no efektīvākajām drošības sistēmām. Tā spēj aizsargāt objektu un sekot līdzi cilvēku plūsmai pa teritoriju, ēku vai telpām, kas ir aprīkotas ar šīs sistēmas elementiem. Šāda sistēma sadala piekļuvi telpām, ēkām un citām teritorijām pēc lietotāju grupām, kuras nosaka ar datorprogammas palīdzību.

• Videonovērošana

Videonovēršanas sistēmas nodrošina kompleksa, ēkas vai citas apsargājamas teritorijas ar pastāvīgas vizuālās kontroles palīdzību 24 stundas diennaktī, tās palīdz sniegt informāciju par nozieguma izdarīšanas vietu, apstākļiem un personām un to ārējām pazīmēm, kas palīdz atbildīgajām iestādēm strādāt efektīvāk to notveršanā.

• Automātika

Ēkas vadības sistēma, ēku, kompleksu vai ofisa strukturizēta kabeļu sistēma, kas nodrošina visa tipa signālu pārraidi, ietverot skaņas, informācijas un video signālu pārraidi.

Top